پروژه های در حال انجام توسط تیم گروه صنعتی راشا

پله ها در طراحی داخلی عنصر گران بها در دست طراح است.طراح باید خلاقانه ترین طرح را برای این عنصر ساختار در نظر بگیرد.

که به عنوان تندیسی گران بها در فضا خود نمایی کند.